Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Interview Marie Stensgaard Pedersen

’RETHINK’ som motivation? En empirisk undersøgelse af fire udvalgte kulturaktørers engagement i et europæisk kulturhovedstadsprojekt Aarhus 2017

Hvad går projektet ud på?:

Med mit specialeprojekt ’RETHINK’ som motivation? En empirisk undersøgelse af fire udvalgte kulturaktørers engagement i et europæisk kulturhovedstadsprojekt Aarhus 2017 har jeg ville undersøge hvorfor kulturaktører vælger at engagere sig i Aarhus 2017. Hvad har været deres motivation for at indgå i et sådant samarbejde med Aarhus 2017?

Med udgangspunkt i en empirisk undersøgelse af fire kulturaktørers engagement i kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017, har jeg kunnet konkludere, at der er mange forskellige interesser i projekter. Kulturaktørernes motivation stemmer ikke altid overens med arrangørernes, men det har været tydeligt at der har været en stor vilje fra kulturaktørernes side af.
Der er dog noget, der typer på at Aarhus 2017s strategiske målsætninger kan være svære at inkorporere i kulturaktørernes projekter.

Hvad har du fået ud af det??:

Projektet har styrket min faglighed. Jeg har oplevet en stor interesse for mit projekt, da der har været et behov for at kulturaktørerne kommer i tale.

Jeg ville gerne lave et projekt, der ville få en værdi efterfølgende og jeg føler at mit projekt er blevet hørt, netop fordi der er denne interesse for det.

Hvordan har processen været?:

Jeg udvalgte de fire kulturaktører tidligt i processen og foretog herefter hurtigt mine interviews, da mit speciale har været afhængigt af denne empiri. Denne empiri har jeg kunne holde op mod to rapporter (Garcia-rapporten (2013) og Palmer-rapporten(2004), der begge påpeger tendenser indenfor europæiske kulturhovedstæder,

Det har været forholdsvis let at få interviews med kulturaktørerne, måske netop fordi der er et behov for at de bliver hørt.

Har du kunnet bidrage til rethinkIMPACTS 2017 og hvordan?:

Jeg føler at mit projekt er blevet taget alvorligt, da det beskæftiger sig med et emne, der mangler at blive belyst. Jeg føler derfor at jeg er blevet hørt af rethinkIMPACTS 2017 med hvem, der har været god dialog med gennem hele processen.

Det har været utrolig spændende at være så tæt på aktuel forskning. Aarhus 2017 er et af de største europæiske kulturprojekter og jeg har kunnet få lov til at snuse til den bagvedliggende forskning og samtidig føle at jeg kan belyse et emne, der måske kan indgå i rethinkIMPACTS 2017 på længere sigt.

Det at skrive speciale indenfor rethinkIMPACTS 2017 er en stor mulighed, men det kræver også en stor vilje til at sætte sig ind i et kæmpestort projekt.