Projects

Projects

In the list below you will find a selection of ongoing research projects at Aarhus University.
The list is split in two, listing the Danish and English research projects. On the specific project site, you will find information about purpose, focus group, published papers and other relevant information. This is not a complete list of all research projects at Aarhus University.

Current projects at Arts

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Employee driven innovation and workplace learning in Europe

  Pedersen, S. C. H.Hasse, C.Møller, K.Brandi, U.Darsø, L.Henriksen, T. D.

  Development of an European Network in the field of Employee driven innovation and workplace learning in Europe.

  2008-02-01

 2. Den negative visheds transformationer: Luthers Romerbrevsforelæsning i det 20. århundredes teologi

  ,

  Postdoc-projektet undersøger receptionen af Luthers Romerbrevsforelæsning (1515-16) i Lutherrenæssancen og den dialektiske teologi. I centrum står de negativ-dialektiske strukturer i forbindelse med bl.a. retfærdiggørelseslæren, samt spørgsmålet om deres betydning for reformatorisk teologi. Projektet er blevet finansieret af en treårig Carlsbergbevilling og skal udmønte sig i en monografi..

  2008-02-01

 3. NÆD - netværk for de praktisk, æstetiske fag, Institut for Didaktik

  Haastrup, L.

  Netværk for hjemkundskab, håndarbejde, sløjd, billedkunst og drama. Kvartalsvise møder, seminarer med undervisere i fagene på andre niveauer i uddannelsesystemett.Konference DPU Krop, kultur og kundskaber 14.9.2009 Udgivelse af Cursiv nr. 4 Krop, kultur,kundskaber, 09.2009Hjemmeside www.dpu.dk/naed .

  2008-04-01

 4. Centre for Studies in Otherness

  Beville, M.

  2008-05-01

 5. Hvad virker?

  Jørgensen, H.Hagedorn, K. T.

  Formålet med projektet er at følge forskellige klasser med tosprogede elever i forskellige skoler i Aarhus. Hensigten er at fastslå hvilke skoleformer der giver tosprogede det mest brugbare dansk.

  2008-06-012018-06-01

 6. Borgene på Samsø

  Andersen, K. H.

  2008-06-012017-12-01

 7. Overvågning i byens rum

  Albrechtslund, A.

  Der sker i disse år en række forandringer med overvågningen i byens rum. Dels udvikles der mange mobile teknologier, som muliggør overvågning, og dels er lovgivningen om tv-overvågning i Danmark blevet ændret i 2007 på en måde, der tillader mere overvågning. Disse forandringer har stor betydning for os, der færdes i byen, men vi ved desværre ikke så meget mere end det. Dette forskningsprojekt har til formål at bidrage med ny viden om overvågning i byens rum.

  2008-06-062011-12-31

 8. The Future of Russian: Language Culture in the Era of New Technology

  Roesen, T.

  Projektleder prof. Ingunn Lunde.

  2008-08-012012-07-31

 9. Formativ evaluering af kompetenceorienteret matematikundervisning

  Højgaard, T.Ryberg-Jensen, L.Sørensen, L.

  I projektet udvikles en systematisk tilgang til formativ evaluering af en matematikundervisning, der læringsmæssigt er orienteret mod en eller flere matematikfaglige kompetencer. Denne tilgang anvendes til i samarbejde med matematiklærere i grundskolen at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og dokumentere eksemplariske læringsmålstyrede forløb i matematikundervisningen på 1.-9. klassetrin..

  2008-08-012021-07-31